Technické údaje

Princip konstrukce roštů, základní pojmy

 • Podlahové rošty lisované jsou nosné, deskovité stavebí prvky. Vyznačují se nízkou hmotností, vysokým procentem volné plochy, takže minimálně zabraňují prostupu světla a vzduchu.
 • Umožňují snadnou montáž i případnou demontáž se snadnou vyměnitelností jednotlivých dílů, vyžadují-li to podmínky provozu. Vynikají vysokou variabilitou. Lisované lemované rošty jsou při správném uložení ve všech tvarech tuhé a při vhodně zvoleném materiálu, spolu s vhodně volenou povrchovou úpravou mají i dlouhou životnost.
 • Ocelové lisované podlahové rošty a schodišťové stupně získaly STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 070-024961 ze dne 12.1.2005.

PERFO LINEA a. s. - perforované materiály

Základní pojmy

 • Konstrukce
  konstrukce námi vyráběných roštů lisovaných vychází z ČSN 732611 a DIN 24537. Je charakterizována tím, že do nosných prutů, v nichž jsou vystřiženy specielní tvarové drážky se zámkem, se pod vysokým tlakem zalisují výplňové pruty. Ty drží svislou polohu a stabilitu nosných prutů, čímž je umožněno příznivé rovnoměrné rozložení zatížení roštů. Po obvodě jsou přivařeny lemovací pruhy.
 • Délka roštu
  nosná délka roštu je vnější rozměr roštu ve směru nosných prutů (i v případě je-li menší než šířka roštu).
 • Šířka roštu
  nenosná šířka roštu je rozměr roštu ve směru výplňových prutů.
 • Nosné pruty
  vzájemně rovnoběžné pásy přenášející zatížení, na protějších koncích podepřené.
 • Výplňové pruty
  pásy, zpravidla 10 x 2 mm, zajišťující svislou polohu a stabilitu nosných pruhů.
 • Velikost oka
  roztečný (osový) rozměr mezi dvěma sousedními nosnými a dvěma výplňovými pruty.
 • Lemovací pás
  pásová ocel, zpravidla s průřezem shodným s nosným prutem, kterým je lemován a vyztužen obvod roštu.
 • Protiskluz jednostranný
  vystřihaná vybrání na výplňových prutech vytvářející účinnou protiskluzovou úpravu roštu.
 • Protiskluz oboustranný
  vystřihaná vybrání na výplňových i nosných prutech vytvářející vysoce účinnou ochranu proti uklouznutí.
 • Nosná konstrukce
  podpěrná, zpravidla ocelová nebo betonová konstrukce, na níž jsou rošty ukotveny.
 • Výřezy
  prvoúhlé, šikmé, obloukové výřezy v roštech dle výkresu nebo náčrtu odběratele.
 • Bočnice stupně
  příruby stupně z ploché oceli, za něž jsou stupně přišroubovány k nosné konstrukci schodiště (schodnicím).
 • Nášlapný profil
  přední vyztužující tvarový profil s horní plochou opatřenou protiskluzovou úpravou, zejména vytaženým děrováním.

Materiál

 • ocel tř. 11, pevnostní řady 37
 • případně nerez ocel tř. 17, zejména ocel 17240 (1.4301)

Únosnost podlahových roštů

 • Stáhněte si náš katalog OCELOVÉ ROŠTY, únosnosti nalistujte na straně 11 a 12.
 • Jsou zpracovány pro roztečný modul 33 mm a 25 mm, pro zatížení spojité (Fv) a zatížení osamělou silou (Fp) působící v nejnepříznivějším místě, tj. uprostřed roštu na plošku 200x200 mm.
 • Odpovídající průhyby jsou dány hodnotami fv, event. fp.

Rozměrové a geometrické tolerance

ParametrSpecifikace Maximální dovolená úchylka (mm)
formát rozměr délky a šířky + 0, -4
pravoúhlost formátu rozdíl délek úhlopříček 6/1000 delší strany formátu
rovinnost plochy do rozměru formátu 500 mm 2
přímost okraje - lemu nad rozměru formátu 500 mm 1/250 delší strany formátu

Maximální rozměr formátu roštu je (nosná délka x šířka) 2000 x 1500 mm.

 • Všechny rošty i schodišťové stupně uvedené v katalogu jsou pouze směrné typy v provedení.
 • Naší předností je pružná reakce v zakázkové výrobě na Vaše specielní požadavky a dodávky dle vašich konkrétních přání, ať už se týká průřezu nosného prutu, velikosti oka, materiálu, povrchové úpravy apod.
 • V případě dodávky nepravidelných tvarů, případně roštů s výřezy, se do plochy roštu započítává plocha opsaného pravoúhelníku danému roštu.
 • Pro standardní velikosti oka nabízíme kompletní čtyřdílný spojovací komplet sestávající z horní tvarové spony, spodní upínky s nosem a spojovací šroub M8x60 spolu s maticí M8. Celý komplet je galvanicky pozinkován.
 • Doporučený počet těchto spojovacích dílů, s ohledem na velikost roštu je 4 ks / rošt.
 • Vyskytne-li se Vám námi zde nespecifikovaný příklad použití, s možným řešením pomocí roštů - byť atypické velikosti oka či tvaru a rozměru roštu, obraťte se na nás o odbornou konzultaci.
 • Nabízíme Vám, našim zákazníkům, kompletní služby od technické konzultace a porady o vhodném typu roštu, dle Vámi udaných podmínek použití, včetně způsobu a velikosti zatížení roštu.
 • Vaše zakázky Vám pomůžeme dle našich dispozic dopravit až na místo použití.

Prohlášení o zpracování osobních údajů © Copyright Perfolinea 2010   
Vytvořilo grafické studio Mishdyzajn   
XHTML + CSS valid code cubi.cz